:
  #46  
2011-02-06, 04:30 AM
memati bash memati bash
:: ::
 :